Alle værksteder er nøje udarbejdet og planlagt efter målgruppen, og de deltagende børn, unge og voksne er medskabende. 

Værkstederne er skræddersyet sammen med jer og efter jeres behov på et formøde vi holder sammen hos jer.